Head TEN (toksisk epidermal nekrolyse)og SJS (steven johnsons syndrom)
Front TEN (toksisk epidermal nekrolyse) og SJS (steven johnsons syndrom)
Back Sjældne, alvorlige, akutte. Ofte lægemidelindicerede(95% - AB, antiepileptika/CNs, allopurinol).Mere rødt end klassisk medicamentale. Udbredt afløsning af grå flager epidermis (mucosa v SJS) Feber og varierende organinvolvering. Få dages influenzalinende, udbredt ømt, ødematøst eryte. TEN= > 30% af huden, SJS = <10% Huden glider af i store flader, bullae er slappe. Livstruende pga væske/elektrolysforstyrrelser, temperaturregulering, infektioner. Hurtig udvikling=dårlig prognose Dgl podning mhp infektion, % prof. AB 40-60mg Prednisolon i 3 dage, højdosis gammaglobulin. Heler op uden ar, men 2/3 får vedvarende tørre øjne efter SJS.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile