Head Eksanthema medicamentale
Front Eksanthema medicamentale
Back Kun få % er allergisk! Hyppigt, mange typer. Oftest urtikaria og makulopap. symm. Kommer hurtigt, men kan have 6mdr latens. Mild til livstruende. 1% af indlagte, 0,5% af ambulante. Hyppigst penicilliner, sulfa, blod, nsaid, ab, allopurinol. Mekanismen er allergisk, dosisafhængig intolerna,s overdosering/akkumulation, bivirkning eller forværring af eksisterende sygdom. Aftager i samme rækkefølge som det kommer (krop-> ekstr) Brænden, ingen svær kløe. Svinder få dage efter sep. Urticaria ses v ASA, kontroas, morfin
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile