Head Urticaria
Front Urticaria
Back >1mdr = kronisk. 15% livstidsrisiko Svagt rød, kløende, flygtige kvadler spredt. Flytter sig indenfor 24 timer. Dermalt øden = intet skæl. Velafgrænset. Svinder v antihistamin Spontant, infektiøst, medicinsk, autoimmunt, fysisk, stik, mad. Mastcellen frigiver histamin, prostaglandin, leukotriner, substans P mm. Giver øget permeabilitet af venoler og kapillærer = ødem, lymfocytter, neutro- og eosinofile. KLØE. % spor efter de er væk. Gnubber sig, ingen kradsemærker. 75% finder ingen årsag. Hyppigst kendte er ASA (reagerer også på morfin, nsaid = brug paracetamol) Kan være enkeltstående eller led i eks. anafylaksi, atop.dermatit, mm) Kun udreding v kronisk. % priktest. Dermografisme (factitia), kolinerg, kulde, kontakt, stik Angioødem: hævelse af subcutis. Obs slimhindeaffektion, kan give GI og luftvejssympt Beh: Fjern udløsende hvis kendt. Antihistaminer, nye ikke-sederende (aerius, alnok). 10-20% ingen effekt, så kort syst. steroid v. vaskulit eller tryk.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile