Head Anmeldelse af forbrydelse?
Front Under hvilke forhold har en læge under straffeansvar pligt til at foretage anmeldelse i forbindelse med forbrydelser?
Back

1) et barn har lidt overlagt (spcial service lov)

2) gerningsmanden er farlig for andremennesker (straffeloven, lægeloven)

3) er uskyldig for dømt for pågældende forbrydelse (straffeloven)

4) hvis der er sket en frobrydelse, som har forudsaget død og derfor kræver et retsligt ligsyn 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile