Head Psoriasis (behandling)
Front Psoriasis (behandling)
Back Lokalsteroid Antiinflam og antiprolif. III (II ansigt). Mindre udbrud, obs rebound v sepon. Keratolyse: salicylvaseline, karbamid Lokal D-vitaminanalog: antiprolif. 2 x dgl, effekt efter 4-8 uger. Tjære: antiinflam, antiprolif. Svære udbrud. Salve, creme, bade. 3-5 x ugentligt, 3-5 uger. UVB-stråling God effekt hos de fleste. 3-5 x ugentligt. 10% får opblussen i stedet! Hvis % effekt på 2 uger, så kombi med UVS og Psoralen Systemisk: AB ved streptokokinf. MTX: antiinflam, immunsupp. Hjælper 50%. Inj. hvis kvalme af tabl. Retinoider (A-vitderivat) TNF-alfahæmmer, IL-23-hæmmer. Obs leverpåvirkning! kontrol af lever, nyre, hæmatologi.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile