Head cyanose
Front cyanose
Back hvis SAT centralt er < 80
Dette ses dog ikke ved lav hgb.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile