Head forgiftning og kvælning
Front Giv eksempler på forgiftnings betinget kvælningstilstande
Back

1) CO

2) Cyanid

3) curare

4) nikotia

5) parathion

6) nitrøse gasser 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile