Head thrombolyse kontra indikationer
Front thrombolyse kontra indikationer
Back abs:
tidl. blødning
tumor (spinal/kraniel)
intratheakal kir.
nylig intra blødning/traume
relativ:
større kir., fødsel, organ biopsi, ukontrollable hypertension, hæmostase defakter, nyre/lever insuffiens, graviditet
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile