Head sepsis uden kendt fokus
Front sepsis uden kendt fokus
Back O2
Dyrk alt hvad du kan
NaCl
Zinacef
gentamyzin
metronidazol
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile