Head Lægeerklæring i voldssager
Front Hvad skal en lægeerklæring i voldssager indholde?
Back

1) Registrering på påvist læsioner

2) Hvorvidt de påviste læsioner kan være opstået tidspunkt og på den angivne måde

3) skade påvirker forbigående eller varig abejdsdygtighed

4) udtalelse om farligheden af den udøvde volde 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile