Head supra vent. reentry tarkykardi
Front supra vent. reentry tarkykardi
Back valgal maneuvre (fx. carotis massage) Adenosin 6mg
Adenosin 12mg
(stignin over 12 mg er kontrovertielt men ses)
derefter DCkonverteer man synk.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile