Head TCA
Front

Virkningsmåde 

Virknings tid

"Normale" præparater

 Bivirkninger

Back

Tricyklisk antidepressiva

1-2 uger

Noritren, Amitryptolin

Hyppigst er hovedpine, kvalme, mundtørhed - der kan forekomme permanent under behandlingen, sedation, smagsforstyrrelser, træthed, vægtøgning og øget appetit. Mindre hyppigt ses antikolinerge bivirkninger som delirium, forværring af glaukom, hallucinationer, konfusion, obstipation 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile