Head 66.    Kir. Og med. Behandling.
Front 66.    Kir. Og med. Behandling.
Back 66.    Kir: ved vedvarende stærke smerter, natlige smerter og funktionsnedsættelse af hofte eller knæ henvises til kir. Vurdering mhp. Alloplastic. Med: Smerter behandles med simple analgetika, mens morfika kan være indiceret ved i senstadier med udtalte ledskader og hvile/nattesmerter. Ved tydelige kliniske tegn på inflammation benyttes NSAID (CAVE gamle nisser). Evt. injektion med glucocorticoid intraarticulært.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile