Head 57.    Behandling?
Front 57.    Behandling?
Back 57.    Infektion behandles med relevant AB. Nsaid og glucocorticoid intraarticulært.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile