Head 53.    Hvad skyldes det?
Front 53.    Hvad skyldes det?
Back 53.    80%  idiopatisk og 20% skyldes smerter, immobilisering og traumer. Det præsenteres ved spontant indsættende skuldersmerter med indskrænket aktiv og passiv bevægelighed pga. skrumpning af skulderkapslen (aglutinering af omslagsfold) i mere end 4 uger og hvilesmerter.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile