Head 48.    RA er en diff. Diagnose hertil, men ses der anti-DNA ved RA?
Front 48.    RA er en diff. Diagnose hertil, men ses der anti-DNA ved RA?
Back 48.    nej
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile