Head 32.    Hvilke ekstraartikulære manifestationer ses ved denne sygdom?
Front 32.    Hvilke ekstraartikulære manifestationer ses ved denne sygdom?
Back 32.    Uveitis, aortainsuff, bilat. Apikal lungefibrose og amyloidose. Øget hyppighed af Mb.B ved Mb. Crohn og CU.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile