Head 29.    Hvad er prævalensen og mand: kvinde ratioen.
Front 29.    Hvad er prævalensen og mand: kvinde ratioen.
Back 29.    0,1 %, kvinde:mand ratio er 5:1
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile