Head 26.    Hvordan er prognosen relateret til IgM-RF?
Front 26.    Hvordan er prognosen relateret til IgM-RF?
Back 26.      Forværret prognose er relateret til polyartikulær synovit, væsentlig nedsat funktion på diagnosetidspunket, forhøjet CRP, forekomst af IgM-reumafaktor og xtraarticulære manifestationer.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile