Head 16.    Gør rede for den medicinske behandling?
Front 16.    Gør rede for den medicinske behandling?
Back 16.    Analgetika: paracetamol, tramadol og dextropropoxyfen. NSAID: Ibuprofen og todolac  (giver kombineret smertelindring og en vis lokal dæmpning af inflammation og morgenstivhed. Bivirkninger i form af GI blødning håber man på at have mindsket ved de nye COX2 hæmmer. Ellers behandles med PPI fx Omeprazol. Evt. morfin. Glucocorticoider: god effekt af behandling selv i mindre po. Doser, dog mange bivirkninger. Til injektion i led bruges depot glucocorticoid. DMARD: Sulfasalazin, guldpræperater og metrotrexat (1. valgs præparat). Malariamidler: penicillamin. Cytostatica: ciclosporin. (effekten af disse stoffer ses først efter uger til måneder og remission ses hos 50%). Ved behandling med metrotrexat gives også folinsyre da M er en folsyreantagonist. Anti-TNFα: Nyere forskning har vist, at TNF-α produceres i store mængder i ledmembranen hos patienter med reumatoid artrit, og at dette cytokin spiller en central rolle for sygdomsaktiviteten. Der er på nuværende tidspunkt udført flere randomiserede undersøgelser, der viser, at både infliximab (remicade) og etanercept er effektivt sygdomsdæmpende enten alene eller i kombination med methotrexat, når der ikke opnås tilstrækkelig antiinflammatorisk effekt af konventionel behandling med SAARD’s (Slow Acting AntiRheumatic Drug).
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile