Head 6.    Hvilken billeddiagnostisk teknik benyttes til at stille en prolaps diagnose?
Front 6.    Hvilken billeddiagnostisk teknik benyttes til at stille en prolaps diagnose?
Back 6.    Prolapsdiagnosen stilles primært ved CT-scanning, men MR-scanning er endnu bedre. Myelografi (radiculografi) evt. med efterfølgende CT. Ved mistanke om ossøst betinget spinalstenose med rodtryk benyttes myelografi, der i modsætning til CT/MR, tillader vurdering af stenosegraden under maksimal fleksion og ekstension af columna. Blod og urinprøver er normale, dog kan der ses forhøjet spinalprotein ved store prolapser. Røntgen vil ikke kunne påvise prolapsen, men vil vise højdereduktion af discus. Dette kan dog ikke tillægges diagnostisk værdi. Derimod kan røntgen udelukke/påvise tumorer, infektion, fraktur og spondylolistese. 
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile