Head Kommunale foransaltninger
Front Kommunale foransaltninger
Back

§28 aftale (nu §56 aftale)

Kronisk sygdom, min 10 sygedage inden for ét, arbejdsgiver betaler ikke for sygemeldinger. Varer 2år

Afprøvning i andre funktioner

gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen ved sygdom

indretning af arbejdspladsen (BST)/ydelser af arbejdsredskaber

Omskoling/optræning/forrevalidering

løntilskud

Skånejob / flexjob

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile