Head Opfølgning (skal tage stilling til)?
Front Opfølgning (skal tage stilling til)?
Back
  • Om modtageren, forsat helt/delvist er uarbejdsdygtig
  • der skal afventes raksmelding
  • behov for yderligere tiltag?
  • om modtageren kan vende tilbage til gl. arbejde.
  • om der skal iværksættes revaliderings/arbejdsprøvning
  • om der er behov for at iværksætte andre former for bistand
  • om der skal indhentes yderligere dokumentation
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile