Head

Opfølgning - afhængig af fx

Front

Opfølgning - afhængig af fx

Back
  • Ventetider på sygehus og tilsvarende behandlingsinstitution
  • ventetider ved revalideringsinstitutioner m.v.
  • ventetider ved opfyldning af specialægeerklæringer
  • ventetider på statusbedømmelse
  • mangelfuld udfyldelse af lægeattester
  • mangelfuld koordinering
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile