Head Opfølgning - Sygedagpenge
Front Opfølgning - Sygedagpenge
Back

Der skal tages stilling til

  • Dagpengemodtagen stadig er helt eller delvist uarbejdsdygtig
  • der skal afventes raskmelding
  • der er behov for yderligere behandling/undersøgelse
  • den sygemeldte kan vende tukbag til din hidtige arbejdsområde
  • der skal iværksættes revalideringsprøvning
  • om derer behov for iværksættelse af andre for for bistand/tværfaglige aktører.
  • der skal indhentes yderligere dokumentation
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile