Head Opfølgning af sygedagpenge
Front Opfølgning af sygedagpenge
Back

Man indsættes i 3 grupper:

  • kortvarigt forløb, fast/sikker  kortvarig diagnose/prognose
    • Opfølges hver 8 uge
  • ukendt forløb usikker sygom/diagnose/prognose 
    • opfølges hver 4uge
  • Kend/sikker diagnose, langvarigt forløb
    • Opfølges hver 8 uge

Det er vigtigt at bemærke, at retten til dagpenge forfalder, hvis man udebliver fra samtaler fra kommunen.

 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile