Head Sygemelding til socialforvaltningen
Front Sygemelding til socialforvaltningen
Back

Attelst vedr: uarbejdsdygtighed og attest vedr. socialmedicinsk opfølgning

  • Skal give kommunen grundlang for at vurderer om om der forligger uarbejdsdygtighed pga. sygdom
  • Leveres senste  dage efter modtagelsen
  • Oplysninger om diagnose og forventet varighed (LÆ 205)
  • Helbredsmæssuge begrundelse ofr udarbejdssygtighed (LÆ 215)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile