Head Beskæftigelseskrav - selvstændig (sygedagpenge)
Front Beskæftigelseskrav - selvstændig (sygedagpenge)
Back

Min. 6 mdr arbejde eller beskræftigelser inde for de sidste 12 mdr - herfra mindst den sidste mdr før sygdom.

Beskriftigelser være af væsentligt omfang, mindst 18,5 timer/uge

Løsninger:

  • Forsikret: dagpenge fra 1 eller 3 sygedag
  • ukke forsikret: dagpenge fra kommunen efter 15 dages (21 dages sygdom)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile