Head Arbejdsforhold, løn, tilbud (Flexjob)
Front Arbejdsforhold, løn, tilbud (Flexjob)
Back
  • Arbejdsfunktioner, øn, skånehensyn og timeantal aftales individuelt i samarbejde med de faglige organisationer
  • Arbejdsgiveren betaeler flexjobberen løn for 37 timer, medmindre andet er aftalt
  • Flexjobberen ofr minimun fagets mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle arbejdsområde
  • Tilskudet til arbejdsgiveren er:
    • 1/2 eller
    • 2/3
  • af mindstelønnen indenfor det område personens ansættes i
Tilskudet afspejler IKKE erhvervsnedsættelsen
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile