Head Forhold (revalidering) til andenlovning
Front

Forhold (revalidering) til andenlovning

Hvad indebærer det at revalideringen er subsidær i forhold til anden lovgivning?

Back

Anden lovgivning er tilstrækkelig til at hjælpe personen tilbage til eller ind på arbejdsmarkedet

fx:

  • Ydelser fra SU
  • Aktivering
  • Ret til ydelser efter lov om arbejdsløshed
  • Flexjob
  • Personen er i stand til ved egen drift at bringe sig videre/tilbage til arbejdsmarkedet
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile