Head Revalideringsplan
Front Revalideringsplan
Back

Når der ligger en egentlig, realistisk, erhvervsplan ydes der

BRUTTYREVALIDERINGSYDELSE

Nødvendigeudgitfter forbundet med uddannelsen dækkes

Tids: max 5år

Revalideringsydelse er som hovedregl subsidær, i forhold til ydelser efter anden lovgivning

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile