Head Aktivering
Front Aktivering
Back

Dækker over en bred vista af beskrætigelses og uddaneelsestilbud, hvor formålet er at forbedere, vedligeholde eller etablere kontakten til det ordinære arbejdsmarket.

Kontanthjælpsmodtagen uden varige begræsninger i arbejdsevnen

Kommunen har en pligt til at iværksætte aktivering

Borger har pligt til at modtage aktivering

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile