Head Kontanthjælp
Front Kontanthjælp
Back

En social begivenhed, der afskære en fra at forsøge sig selv og sine:

Eks:

  • sygdom
  • Skildsmisse
  • Fyrret fra arbejdet
  • Fødsel

Subsidiært i forhold til anden lovgivning

Skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile