Head Forsørgelsesgrundlaget
Front Forsørgelsesgrundlaget
Back
  • Løn
  • SU og lån
  • Arbejdsløshedsunderstøttelse (A-kasse) (rask arbejdssøgende)
  • Efterløn (+60 (62år))
  • Folkepension (+65 (76år))
  • Førtidspension (18-63år)
  • Sygedagpenge (52uger + (2x 52 uger)
  • Revalideringsydelse (max 5år, så kort som muligt)
  • Aktiveringsydels
  • Kontanthjælp (rask arbejdssøgende)
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile