Head Forsøgelses grundlag
Front Forsøgelses grundlag
Back
  1. Arbejdsindkomst/Arbejdsløsheds understøttelse
  2. Sygedagpenge
  3. Revalidering
  4. Flexjob
  5. Førtidspension + evt. skånejob
  6. (Ved rask, efterløb efter 60år(62år)
  7. Folkepension
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile