Head A-kasse
Front Krav og regler
Back
  • Mellem 18 og 63år
  • Bopæl i DK, Grønland, færøerne
  • er beskæftiget lønmodtager, med lønnet arbejde
  • har gennemførten erhvervsmæssiguddannelse mindst 18mdr
  • udøverselvstædig virksomhed/eller deltager i ægtefælles selvstændige virksomhed
  • aftjener værnepligt
  • udøver kommunualt hverv som borgmester, rådmand, udvalgsformand eller er med af folketinget, regeringen eller Europa Parlamentet
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile