Head Arbejdsløshedspenge
Front A-dagpenge?
Back

Du skal være medlem af en a-kasse.

Pengene udbetales bagud, og svare til alm. indkomst, og der betales ATP bidrag, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile