Head kraniefrakturer- manifestationer
Front Detaljeret beskrivelse af manifestationer ved stump vold mod hovedet, herunder opståelse samt lokalisation
Back direkte impressionsfrakturer itheca:
opståelsesmåde : fast genstand med begrænset grundflade - indpresning af knogle sv . t
traumestedet. Bløddelslcesion giver fingerpeg om den skadevoldende genstands form
direktebe tinaedekom pressionsfrakture r
opståelsesmåde : kraniekuplen komprimeres, det hyppigst forekommende kraniebrud i
retsmedicinen. Brudlinier i basis cranii, som kan brede sig op i theca cranii. Opstår i den
virkende krafts længderetning. Tværgående lokaliseret til fossa crånii media.
Fraktur i pars petrosa : blødning fra ørerne
Fraktur i lamina cribrosa : næse/svc lgblødning
Brille/monokel-hæmatom
indirekte betinaede ringfrakturer omkrina foramenmagnum
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile