Head Abdominal ømhed:
Front Abdominal ømhed:
Back Direkte ømhed - ømhed over det syge organg Indirekte ømhed - når der udløses smerte et andet end der, hvor der trykkes. Slipømhed: Langsom tryk i dybden, pludseligt slip udløser ømhed. Perkussionsømhed: Ømhed ved perkussion Défence: Reflektorisk spænding af bugvægmuskulaturen udløst af smerte i peritoneum.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile