Head Højre lunge S1 (anteriort)
Front Højre lunge S1 (anteriort)
Back Højre apikal
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile