Head Forsigtighed
Front Forsigtighed
Back Koagulopati er ingen absolut kontraindikation
Under pågående trombolysebehandling bør arteriepunktur kun foretages i a. radialis. Efterfølgende kompression bør vedvare i op til 30 minutter
Tromboseprofylakse eller antikoagulationsbehandling er ikke kontraindikationer
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile