Head vejrtrækning
Front vejrtrækning
Back Inspiration: aktiv proces hvor tryk i lungevæv mindskes
Ekspiration: passiv proces hos raske
Normal rolig respiration: ½ liter luft (tidalvolumen)
Vitalkapacitet ca 5 l
Residual volumen ca 1 l
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile