Head Gasudveksling
Front Gasudveksling
Back Passiv diffusion via trykgradient, afhængig af intakt alveole-væg og intakte lungekar
Største kapillærareal i kroppen, 70 – 80 m2
Alveolære overflade lidt større
Hvile: 70 ml blod – øges ved arbejde til 200 ml, pga øget pulmonært tryk, som medfører åbning af flere kapillærer samt udvidelse af åbne
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile