Head Epiduralt hæmatom
Front Detaljeret beskrivelse af manifestationer ved stump vold mod hovedet, herunder opståelse samt lokalisation
Back # blødning udenpå dura, ledsaget af kraniefissur, overrivning af meningsal arteriegren, typis k
temporalt
# excoriationer / hcematom
# dura løsnes fra kraniets indside, hvilket medfører overrivning af periostale kar
# blødningshastigheden øges, hvilket medfører en livstruende situation
# blødniingsudbredelsen er begrænset til kraniesuturer, blødningen er bikonveks hos alkoholikere
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile