Head Hvilke typer af læsioner?
Front Hvilke typer af læsioner?
Back

Epiduralt hæmatom

Subduralt hæmatom

SAH =subarachnoidal blødning

Traumatisk beskadiaelse af hjernen  

coup læsion

coup og contrecoun

stump vold mod hovedet div 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile