Head Objektiv beskrivelse
Front Objektiv beskrivelse
Back beskrivelse af respirationen: frekvens, overfladisk/dyb
thorax bevægelser: indtrækninger, skæve bevægelser, respiratoriske hjælpemuskler
cyanose
stridor, forlænget expir
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile