Head Anmeldelse af dødsfald?
Front Hvilke dødsfald skal lægen anmelde til politiekt med henblik på retslægelig ligsyn?
Back

1) Strafbare forhold, selvmord, ulykker

2) dødsfunden

3) pludselig uventet død

4) erhvervssygdomme

5) fejl, forsømmelser

6) kriminalforsorgs institioner

7) eufomanidødsfald

8) ikke med sikkerheds udelukke at dødsfaldet skyldet strafbare forhold, selvmord, ulykker eller at døden har politimæssig interesse 

Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile