Head Hypoxæmisk insufficiens
Front Hypoxæmisk insufficiens
Back karakteriseret ved lav iltindhold i arterielt blod
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile