Head Putamen .. PUtamen
Front Putamen .. PUtamen
Back af puto, beskære(træer): det man skære af, en skal; yderste del (skal) af nucleus lentiformis i hjernens basalganglier.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile