Head Lemniscus .. lemNIScus
Front Lemniscus .. lemNIScus
Back bånd, bind, sløjfe, lykke, affladet bundt. Lenmniscus medialis er en nervebundtssløjfe, som strækker sig fra bagstrengskernerne ( nucleus gracialis og nucleus cuneatus i medulla oblongata, hvor nervefibrene fra rygmarvens bagstreng omkobles) for herefter at løbe bueformet fremad og krydse midtlininen og herefter dreje 90 grader i rostral retning og ende med at danne synapse i thalamuskernen nucleus ventralis posterolateralis.
Note

Back   

Valid XHTML 1.0 Transitional mobile